Uyuşmazlıkların çoğu dava dışı yollar sayesinde ve medeni dava yargılanma öncesinde çözüme kavuşur. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yöntemleri, yargılama sürecine kıyasla daha düşük maliyet ile ve kısa sürede çözüme ulaşmayı sağlamaktadır.

Döğerlioğlu Hukuk Bürosu, alternatif uyuşmazlık çözümleri üreterek müvekkillerini en verimli çözüme ulaştırmayı hedefler.

Alternatif uyuşmazlık çözümü uygulamalarımız şunları içerir:

  • Enerji ve uluslararası mal ticaretinden doğan anlaşmazlıklar,
  • Altyapı, mühendislik ve inşaat,
  • Hissedar hakları, direktörlerin görevleri, tahvil temerrütleri ve uluslararası varlık takibi, kurumsal / ticari anlaşmazlıklar,
  • Kurumsal soruşturmalar,
  • Kurumsal gayrimenkul anlaşmazlıkları,
  • İflas ile ilgili gelişmeler,
community-meeting

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK

Arabuluculuk; taraflar arasındaki uyuşmazlıkların dava dışında anlaşma sağlanarak çözüme kavuşturulmasıdır. Bu anlaşma dava öncesinde sağlanacağı gibi dava devam ederken de sağlanabilmektedir. Bu sayede daha kısa sürede ve maliyetsiz olarak sorunlar çözüme kavuşturulmaktadır.

Arabuluculuk, ticari uyuşmazlıkların çözümünde etkin olarak kullanılabilecek bir yöntemdir. Arabuluculuk uyuşmazlıkların çözüm yelpazesinde müzakerenin hemen yanında yer alır. Çünkü arabuluculuk, arabulucu destekli bir müzakeredir ve ticari uyuşmazlıklarda karşılıklı görüşmelerin başarısız olması halinde uygulanır. Döğerlioğlu Hukuk Bürosu bu süreçte müvekkillerine gerekli hukuki ve fiili desteği sağlamaktadır.

Avukat Özlem Döğerlioğlu Işıksungur Arabulucluk Daire Başkanlığı siciline 624 sicil numarasıyla kayıtlı olup Ticari Arabuluculuk ile ilgili olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

commercial medi
tahkim

TAHKİM

Tahkim işlemleri, iş anlaşmalarında, yargı sistemine tanınmış bir alternatiftir. Ulusal yasalara veya ulusal veya uluslararası kuruluşların düzenlemelerine dayanarak belirli kuralları takip ederler.

Özellikle ticari uyuşmazlıklarda, tahkim yargılamasının gizliliği, mahkemelerin açıklığına tercih edilir. Ayrıca, hakemlerde uzman ve teknik olarak zor olan konulara uygun ve tatmin edici kararlar verebilecek şekilde uzman olarak görev yapmak mümkündür.

Döğerlioğlu Hukuk Bürosu, yoğun yasal ve olgusal sorunları içeren yüksek değerli yerel ve uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde müvekkillerine hizmet vermektedir.