Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ticari Sözleşmeler

Şirketler Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Ortak Teşebbüs (Joint-Ventures)

Due Diligence Araştırması

Uluslararası Ticaret Hukuku

Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Hukuku

İnşaat Hukuku

ticaretHukuku

Büromuz, yerli ve yabancı sermayeli her şirkete, başta şirketin kuruluşuna ilişkin danışmanlık hizmeti olmak üzere, sermaye artırımı, azaltımı, konkordato, iflas ve tasfiye işlemleri, hisse senedi ve tahvilleri, şirket genel kurul toplantı ve hukuki diğer hizmetler konusunda bunlarla sınırlı olmamak üzere A’dan Z’ye tüm danışmanlık vermektedir.

Ayrıca şirketlerin birleşme devralmasında, halka açılmasında, franchising ve distribütörlük sözleşmelerinde, şirketlerin yöneticilerinin ve/veya ortaklarının taraf olduğu her çeşit sözleşmede müvekkillerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü desteği vermektedir.

Bunun yanında büromuz, ticaret hukuku alanına giren her türlü dava ve uyuşmazlığın takibini sağlamakta, ticari hayatın akışında yer alan tüm ihtilaflarla ilgilenmektedir.