Rekabet Hukuku

Ticari kuruluşların rekabetçi uygulamalarda bulundukları serbest piyasa ekonomisi çağında yaşıyoruz. Bu durum, her zaman olmasa da bazen; rekabet karşıtı anlaşmalar, hakim durumun kötüye kullanılması ve pazar dengelerinin bozulmasına sebep olan birleşme ve devralmalar yoluyla pazarlarda tekelleşmeye yol açmaktadır. Rekabet hukuku da, işletmeler ve müşterilerin, açık ve rekabetçi pazarların faydalarından en sağlıklı şekilde yararlanmalarını sağlama amacı güder.

Döğerlioğlu Hukuk Bürosu, müvekkillerine ticari anlaşmalar, ortak girişimler ve stratejik iş birliklerinin etkileri de dahil olmak üzere çeşitli Rekabet Hukuku konularında hizmet vermektedir. Döğerlioğlu Hukuk Bürosu, mevzuat değişiklikleri ve Kurum kararlarının güncel takibi ile müvekkillerine etkili danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

kasim_201127

Birleşmeler ve Devralmalar

Şirket birleşmeleri, sadece ilgili şirketler için değil, aynı zamanda genel ekonomik çevre için de bazı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Temel amacımız, müvekkillerimize, özel birleşme ve devralmalar, kamu alımları, iş birliği veya dağıtım anlaşmaları ve elden çıkarma süreçlerinde hukuki ve stratejik destek vermektir. Bankacılık, Sağlık, Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon, Ambalaj, Taşımacılık, Gıda, İnşaat, Güvenlik ve Ticari Mülkiyet dahil olmak üzere pek çok sektörde deneyimimiz bulunmaktadır.

Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

Hakim durum, bir şirketin ilgili pazarda rekabetçi güçlerden bağımsız olarak faaliyet göstermesini; rakiplerini ya da müşterilerini kendi lehine olacak şekilde etkilemesini sağlayan güç pozisyonudur. Hakim durumun kötüye kullanılması da, hakim şirketin, pazardaki pozisyonunu korumak ve/veya güçlendirmek için giriştiği rekabete aykırı uygulamalardır.

Hakim durumun kötüye kullanılması soruşturmalarında sahip olduğumuz deneyim ile, hem soruşturma altında olan lider şirketlere hem de hakim durumun kötüye kullanılmasından etkilenen şikayetçi taraflara hukuki destek vermekteyiz.

Kamu İhale Hukuku

Kamu ihalesi, devletin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin mal, hizmet ve iş alımını ifade eder. Kamu alımları, mükelleflerin ödediği vergiler ile yapıldığından, devletin ihale süreçlerini kamu yararını gözeterek ve yüksek hizmet standartlarını sağlayarak yürütmesi beklenir.

Döğerlioğlu Hukuk Bürosu, müvekkillerine, güncel mevzuatı takip ederek ihale öncesi ve sonrası süreçte hukuki hizmet vermektedir.

  • İhale sözleşmelerinin ve evraklarının incelenmesi
  • Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurularının yapılması
  • İdare kararlarına karşı şikayet başvurularının yapılması
  • Uyuşmazlık durumunda iptal davalarının açılması
201601300522kik-analiz