İklim Değişikliği ve Çevre

Döğerlioğlu Hukuk Bürosu, içme suyu güvenliğini sağlamak ve su ekosistemlerini korumak ve sürdürmek için devletler ve yerel topluluklarla birlikte çalışmaktadır. Amaç insan sağlığını korumak, ekonomik ve rekreasyonel faaliyetleri desteklemek ve balık, bitki ve vahşi yaşam için sağlıklı yaşam ortamı sağlamaktır.

global-warming-climate-change-tree_1big_stock2-620x413 - Copy

Su Yönetimi

Su kaynakları, iklim değişikliğinden doğrudan etkilenmektedir ve bu kaynakların yönetimi, ekosistemlerin, sosyo-ekonomik faaliyetlerin ve kırılgan insan sağlığını etkiler. İklim değişikliğinin, su kıtlığı ve kuraklığı arttırmasıyla birlikte, Türkiye genelinde su mevcudiyetinde önemli değişikliklerin meydana geleceği tahmin edilmektedir.

Döğerlioğlu Hukuk Bürosu, su kullanıcılarının su fiyatlarına verdikleri tepki, su tasarrufu politikaları, su ticareti, su depolama-taşıma yatırımları ve operasyonları, sınıraşan su iletimi mekanizmaları ve daha fazlası ile ilgili konuların yasal boyutları hakkında incelemeler yapmaktadır.

bckgr11-246x300