Enerji Hukuku

2000’li yılların başından bu yana, Enerji Hukuku alanında aktif rol almaya karar veren Döğerlioğlu Hukuk Bürosu, köklü geçmişini ve engin tecrübesini enerji sektörünün gelişen trendleriyle birleştirmeye başlamıştır. Enerji projelerinin çok boyutlu doğasına paralel olarak, disiplinli ve uzman kadrosu ile büromuz, müşterilerine  kapsamlı hukuki hizmeti sunarken, uygun iş stratejileri, uluslararası uyuşmazlık çözümleri ve bunları içeren ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere:  yasal düzenlemeler, proje geliştirme aşamaları, teknik konular, çevre sorunları, finansal  konulara odaklanılmaktadır.

Döğerlioğlu’nun  yatırımcılara sunduğu hukuki hizmetler, sıradan teorik çözümlerin çok ötesinde; çağdaş, yenilikçi ve uygulanabilir danışmanlık hizmetleridir. Bu ayırt edici özelliklerin yanı sıra, güçlü akademik ve hukuki altyapıya sahip kadromuz ve enerji sektörünün önde gelen aktörler olan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile güçlü bağlarımız müşterilerimize en uygun çözümleri sunmamızı sağlamaktadır.

Güneş Enerjisi

Döğerlioğlu lisanslı ve lisanssız projelerin tüm aşamalarında tam hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Yenilenebilir enerji sektöründe lider bir hukuk firması olan Döğerlioğlu, müvekkillerine pazar giriş planları oluşturma, güneş enerjisi modeli seçeneklerini belirleme ve müvekkillerin hedefleri doğrultusunda en iyi alternatiflerin değerlendirmesini sağlama hususlarında yardımcı olmaktadır.

Rüzgar Enerjisi

Döğerlioğlu Hukuk Bürosu’nun yenilenebilir enerji sektöründeki akademik, teorik ve pratik derinliği sayesinde uzman ekibimiz, çeşitli sayıda Rüzgar Enerjisi Projesinde projelerin başlangıcından sonuna kadar  hukuki danışman olarak görev almıştır. Kapsamlı sektör analizi, kanunil risk değerlendirmesi ve düzenli mevzuat bilgilendirmesi, Döğerlioğlu Hukuk Bürosu’nun sunduğu hizmetlerden bazılarıdır.

Jeotermal

Döğerlioğlu Hukuk Bürosu, jeotermal enerji mevzuatı ışığında projelerin tüm aşamalarında, idari işler ve prosedürler de dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti vermektedir. Döğerlioğlu’nun sunduğu jeotermal enerji danışmanlık hizmetleri, karmaşık mevzuata sahip enerji sektöründe riskleri en aza indirerek ve performansı optimize ederek yatırımcılara en yüksek faydayı sağlamak için tasarlanmıştır.

Biogaz

Enerji hukuku alanında uzmanlaşmış olan Döğerlioğlu Hukuk Bürosu, aynı zamanda biyogaz projelerine güçlü bir mali katkı sağlayan hükümet ve bölgesel / yerel kuruluşlar tarafından sağlanan yenilenebilir enerji destek programları gibi enerji projelerinin Çevresel, Teknik ve Mali yönlerine de vakıftır. Bu kapsamda, Türkiyede biyogaz tesisleri için yasal gereklilikler konusunda danışmanlık hizmeti veren Döğerlioğlu, müşterilerinin projelerine yönelik mevcut teşvikleri belirleme konusunda da yardımcı olmaktadır.

88

Akaryakıt ve Doğalgaz Hukuku

Akaryakıt ve doğal gaz hukuku, özellikle Türkiye’de dinamik ve kapsamı oldukça geniş olan bir hukuk alanıdır. Yeni ve alternatif enerji kaynakları ortaya çıkmasına rağmen, akaryakıt ve doğal gaz toplumun her kesimini etkileyen önemli ekonomik itici güçler olmaya devam etmektedir.

Döğerlioğlu Hukuk Bürosu, akaryakıt ve doğal gaz hukuku ile ilgili konularda müvekkillerine  yıllardır gerekli hukuki desteği başarı ile vermektedir.  Avukatlarımız, müşterilerimize akaryakıt,akaryakıt piyasası ve doğal gaz hukuku ile ilgili olan en karmaşık konularda dahi güncel bilgiler ışığında rehberlik etmeyi ilke edinmiş olup; bu konuda gerekli  hukuki bilgi ve deneyime sahiptir.

Hak sahipliğinin belirlenmesi konularından el koymaların kira sözleşmelerine etkisi gibi konulara kadar, bilgi ve birikimini müvekkillerinin haklarını korumaya ve onlara yardımcı olmaya adamış olan Döğerlioğlu Hukuk Bürosu, akaryakıt ve doğal gaz şirketleri ile mülk sahipleri arasındaki hukuki iş ve işlemlerde gerekli olan yasal hizmetin sunumunu sağlamaktadır. Haklarınızı korumak adına, kiralama sözleşmesi imzalamadan önce deneyimli bir firmaya danışmanız büyük önem taşımaktadır.

oil-gas1

Piyasa Faaliyetleri

Akaryakıt ve Doğal Gaz alanındaki piyasa faaliyetleri rafineri işlemleri ve pazarlamayı kapsamına almaktadır. Bu hizmetler, ham petrolü benzin, fuel ve petrol bazlı ürünler gibi kullanıma hazır çıktılara dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu alanda uygulama alanı olan temel kanun Petrol Piyasası Kanunu’dur.

Yeraltı Faaliyetleri

Türk Hukukuna göre, ham madde çıkarımı veya üretimi, tedarikçinin yeraltı kaynak faaliyetleri kapsamında değerlendirilmektedir. Hammadde ekstraksiyonu veya üretimi ile buna yönelik tedarik faaliyetleri de yeraltı faaliyetleri olarak Kabul edilen unsurlardır. Rafineri faaliyetlerinde bulunan şirketler, petrol ve doğal gaz yataklarını tespit etmekte ve bu kaynakların yer altı kaynaklarından çıkarılmasını sağlamaktadır. Petrol ve doğal gaz işletmeleri petrol yataklarını tespit ederek, kuyular açmakta ve böylelikle hammadde teminini sağlamaktadır. Bu sektör ayrıca teçhizat işlemleri, fizibilite çalışmaları, makine kiralama ve ekstraksiyon gibi kimyasal tedarik işlermlerine yönelik hizmetleri de kapsamaktadır. Bu alanda genel olarak uygulanan temel kanun Petrol Kanunu’dur.

HİZMETLERİMİZ
 • Proje Danışmanlığı
 • Due Diligence( Durum Tespit Raporu)
 • Risk Yönetimi
 • Enerji Proje  Finansmanlığına İlişkin Yasal Danışmanlık
 • Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü
 • Enerji Projelerinin Kamulaştırma ve Özelleştirme Süreci
 • Mevzuat Raporlama ve Düzenleme Danışmanlığı
 • Sektör Tabanlı Eğitim Programı ve Analizi
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Özel Amaçlı Kurumlar(SPV)
 • Enerji Ticareti ve Alım-Satım Sözleşmeleri
 • EPDK’nın İşlemleri ve Prosedürleri (Lisans ve Değişiklik İşlemleri)
 • Enerji İle İlgili Tüketici Olguları
 • Enerji Sözleşmeleri
 • EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat)
 • PPA (Güç Satın Alma Anlaşmaları)
 • O & M (Operasyon & Bakım) Sözleşmeleri
 • Elektrik Ticaret Sözleşmeleri
 • Red Flag Reporting
 • Türbin Sözleşmeleri
 • Anahtar Teslim Anlaşması
 • Proje Geliştirme Anlaşması
 • Hisse Devir Sözleşmesi