Döğerlioğlu Avukatlık Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların söz konusu olduğu durumlarda mahkemeler ve ilgili merciler önünde müvekkillerin beklentisi doğrultusunda temsil ederek kendilerine en iyi hizmeti vermeyi hedeflemektedir

kumsaati_resize-848x477

Enerji Davalar

Döğerlioğlu Hukuk Bürosu, müvekkillerine mümkün olduğu takdirde davalardan kaçınmalarına öncelik vermektedir. Uyuşmazlıklar müzakere yöntemleri veya uzlaşı ile çözülemediğinde, Döğerlioğlu Hukuk Bürosu, müvekkillerini mahkemelerde ve idari makamların önünde en iyi sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olacak şekilde temsil etmektedir.

Avukatlarımız, müvekkillerini, tahkim, idari görüşmeler ve Türk Mahkemeleri önünde olmak üzere çok çeşitli alanlarda temsil etmektedir.

ikokmen_1327702113161

Ticari Davalar

Ticari davalar,sözleşmelerin ihlali, ortaklık anlaşmazlıkları, iş-ticaret hukuku kapsamındaki haksız fiiler, enerji yatırımı anlaşmazlıkları, hissedar sorunları gibi konular başta olmak üzere neredeyse iş kapsamında ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlığı bünyesinde barındırmaktadır.  Döğerlioğlu Hukuk Bürosu, bir uyuşmazlığın esasını değerlendirirken müvekkillerinin hukuki ve işletmesel ihtiyaçlarını dikkate almaktadır.

idarehukuku-1

İdari Davaları

İdare Hukukunun konusunu idarenin kuruluşu, işleyişi ve faaliyetleri oluşturur. Devlet ve idari kurumlar, kamu gücünü kullanarak ve kamu yararı sağlama temel amacını güderek faaliyette bulunur. Bu faaliyetler neticesinde gerçek ve tüzel kişiler doğrudan veya dolaylı olarak etkilenirler.

Döğerlioğlu Hukuk Bürosu, idarenin uygulamalarından etkilenen müvekkillerine etkili avukatlık hizmeti vermektedir;

  • İdari karar ve işlemlere karşı İdareye itiraz başvuruları yapılması
  • İptal ve tam yargı davalarının açılması
  • İmar ve Çevre mevzuatı kapsamında uyuşmazlıkların çözümü
Best-Online-Masters-in-Legal-Studies